Keo Phủ Bảo Vệ Màu Acrylic Pebeo Artist Vanish

119,000

Thông tin sản phẩm
• Keo dùng phủ lên tranh vẽ màu acrylic sau khi màu đã khô hoàn toàn để tạo ra lớp màng phim bảo vệ tranh.
• Màng phim trong suốt và không ngả vàng.
• Made in France.